Debiteurenrisico tackelen met een kredietverzekering

In deze snel veranderende wereld is innoveren belangrijk. Anders bestaat de kans dat je wordt afgetroefd door concurrenten. Maar innoveren betekent ook investeren en daar heb je uiteraard geld voor nodig. Als je een goed rendement draait kan je dat wellicht van daaruit financieren, maar dan moeten je klanten wel op tijd betalen. Hier gaat het vaak mis, want in de praktijk komt het helaas vaak voor dat klanten te laat betalen. Eén van de middelen om dit risico te verkleinen is een kredietverzekering. Naast dit zijn er nog een aantal zaken die kunnen helpen om dit risico te verkleinen. In dit blog vertellen we daar meer over.

Wat kan ik zelf doen?

UIteraard is het verstandig om eerst binnen je eigen onderneming een aantal zaken goed te organiseren alvorens je een kredietverzekering gaat afsluiten. Het zogenaamde debiteurenbeheer dient een belangrijke plek binnen je organisatie te krijgen. Daar begint het mee want vaak krijgt het niet de aandacht die het verdient. En dat is gek want niet of laat betalende klanten zijn de belangrijkste oorzaak dat MKB bedrijven failliet gaan. Het begint met er iemand verantwoordelijk voor maken en zorgen dat die over goede software beschikt. Met deze software moet je kunnen factureren, maar moet je ook goed mee kunnen volgen of een factuur betaald is of niet. Vaak kan dat doordat je deze software koppelt aan het internetbankieren zodat je realtime kan zien of iets betaald is ja dan wel nee. Als er een betalingstermijn wordt overschreden is het zaak om binnen vijf dagen de herinneringsfactuur te versturen. Zo laat je gelijk zien dat je er kort op zit. Een gebruikelijke betalingstermijn voor de herinneringsfactuur is zeven dagen. Als betaling hierna uitblijft zijn de volgende stappen een tweede herinnering, telefonisch contact en uiteindelijk stuur je een laatste aanmaning. Daarin geef je aan dat bij uitblijven van betaling een incassobureau wordt ingeschakeld en je de incassokosten zult verhalen.

Wat doet de kredietverzekering

De kredietverzekering is een mooie aanvulling op de hierboven benoemde maatregelen. Naast dat je debiteurenbedrag verzekerd is, heb je ook de mogelijkheid om vooraf een kredietwaardigheidscheck te doen. Je weet dan van te voren beter of een potentiële klant in staat is de factuur te betalen. Naast dit heb je de mogelijkheid om over te dragen naar een incassobureau die met meer middelen en ervaring het openstaande bedrag gaat proberen te vorderen. Als de vordering uiteindelijk oninbaar blijkt te zijn dan is deze verzekerd of een deel daarvan.