DUOjob - voor flexibiliteit


Zoeken:
zoekenPowered by Xanti CMS

Leergang 'Innoveren met personeel


Waarom?
Onze wereld kenmerkt zich door dynamiek. Sommige
veranderingen zie je aankomen, andere niet. Voor een ondernemer is het zaak om tijdig op ontwikkelingen te reageren. Je niet laten verrassen, maar de toekomst in eigen hand nemen, dat is waar het om gaat.
Een ontwikkeling die door onderzoekers al jarenlang wordt aangegeven en die grote gevolgen voor ondernemers heeft, is die van de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking: ontgroening en vergrijzing.
Anders gezegd: hoe kom je in de nabije toekomst aan geschikte medewerkers en hoe houd je de goede mensen vast.
'Last but not least': Op welke wijze haal ik het beste uit mijn mensen.

Organisaties reageren op deze ontwikkeling door innovatie. Veel aandacht gaat uit naar het vernieuwen en het verbeteren met behulp van techniek.
Dit is niet voldoende.

De sleutel voor succesvolle innovatie is gemotiveerd personeel dat bereid is om zich aan te passen aan de veranderingen.
Dat het succes is gelegen in het 'innoveren met personeel' in plaats van 'innoveren met techniek' vereist een omslag in denken en doen.

De leergang helpt hierbij.


Wisselwerking tussen theorie en praktijk
Een leertraject bestaande uit vijf workshops waar een praktijkcase centraal staat. Daarnaast brengen de deelnemers eigen cases in.

Workshop 1: Investeren in mensen met oog op de toekomst

Gerard Evers ontmaskert de vooroordelen die bestaan over de relatie tussen leeftijd en productiviteit. Hij toont aan dat het permanent opleiden een sleutel is voor productieve ouderen.

 ►Meer informatie

Workshop 2: Verbeteren van prestaties door vitaliteit

Henk Kraaijenhof gebruikt zijn ervaring als topcoach van atleten en 'bedrijfs-atleten' om aan te tonen dat organisaties meer baat hebben bij vitaliteits-management dan verzuimbeleid. Zijn visie is dat de investeringen in preventie noodzakelijk is: En ons aan preventie is een kilo aan therapie.

►Meer informatie
 

Workshop 3: Flexibel belonen: hoger loon en lagere lasten

Andries Bongers legt uit op welke wijze je arbeidsvoorwaarden kunt gebruiken om zowel ouderen als jongeren te binden aan organisaties. Inkomensmanagement zorgt voor een verbinding tussen de individuele behoeften van de werknemer en de belangen van de werkgever. Fiscale ruimte benutten verlaagt de lasten en verhoogt de netto lonen.

►Meer informatie
  
 

Workshop 4: Mijn bedrijf een krachtig merk op de arbeidsmarkt

Stefan Morsink gebruikt productmarketingtechnieken om organisaties om van organisaties sterke merken te maken. Een sterk merk heeft minder moeite met het werven van nieuwe medewerkers en het behouden van de bestaande medewerkers. In een vergrijsde en ontgroende arbeidsmarkt is het zijn van een sterk merk een groot voordeel.

►Meer informatie
 

Workshop 5: Verhoog de inzetbaarheid met de loopbaanpotentiemeter

Beleid voor levensfasebewust personeelsbeleid alleen, is niet voldoende. Medewerkers hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid om inzetbaarheid te vergroten. Peter Rooze helpt bij het in beweging brengen van uw medewerkers.

►Meer informatie
  

Waarom moet ik de leergang volgen?
Het bereid je je voor op de toekomst: Vergrijzing en ontgroening van het personeelsbestand en de arbeidsmarkt.
Modernisering van het personeelsbeleid als onderdeel van bedrijfsstrategie.

Voor wie?
Directeuren, lijnmanagers en HR-functionarissen die prestaties van hun medewerkers willen verbeteren.

Leerdoelen
  1. Het ontmaskeren van vooroordelen die bestaan over de relatie tussen leeftijd en productiviteit
  2. Het creeren van een klimaat voor top presentaties.
  3. Beter belonen: lagere lasten voor werkgever en hogere netto beloning.
  4. Wervingskracht verhogen door het bedrijf als een sterk merk presenteren op de arbeidsmarkt.
  5. Verhogen van inzetbaarheid van medewerkers.

Wat levert het op?
  1. Inspiratie en ideeën om de beste werkgever in je branche te worden.
  2. Handvaten op geleerde direct in de praktijk toe te passen.
  3. Slimmer werken. Winst maken met levensfasebewust personeelsbeleid.

Wat is de aanpak?
De aanpak is het best te beschrijven als 'Action learning'. In een veilige omgeving met gelijk gestemden werken aan de toekomst van uw organisaties


Wat is de investering?
Minimaal zes dagdelen voor het volgen van de workshops.
De investering bedraagt 1.995,--
Bij ISBW is de leergang te volgen voor een actieprijs van 699,--


Welke organisatie hebben de leergang gevolg?
Meer dan 42 organisatie hebben deelgenomen aan de leergang.

Data en organisatie
Zie agenda.


Diagnose instrumenten van Innoveren met personeel
De Win Win Toolkit bestaat uit drie scans die informatie verzamelt waardoor in een kort tijdbestek de organisatie wordt doorgelicht en een diagnose wordt gesteld.


Print Print deze pagina  |  E-mail E-mail deze pagina  |  Inloggen