DUOjob - voor flexibiliteit


Zoeken:
zoekenPowered by Xanti CMS

DUOjob voor effectief en productief werken in deeltijd- en duobanen.

De demografische ontwikkelingen en de flexibele arbeidsmarkt noopt organisaties om meer aandacht te schenken aan het stroombeleid (in-, door- en uitstroom). Vijf belangrijke motieven liggen hieraan ten grondslag:
 1. De afname van het aantal deelnemers op de arbeidsmarkt als gevolg van demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing.
 2. Langer doorwerken.
 3. Een constante vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten. Ook bij geringe en geen economische groei is er behoefte aan nieuwkomers op de arbeidsmarkt.
 4. De behoefte bij werknemers aan een andere tijdverdeling tussen werk en privé.
 5. Wettelijke kader dat de werknemer het recht geeft om deeltijd te werken.

Deze motieven vereisen een "switch" van denken en doen met betrekking tot HRM.
De oplossing voor het bezettingprobleem vindt men niet alleen binnen het personeelsbeleid, maar met name binnen het organisatiebeleid.Effectief en efficiënt werken in deeltijd

DUOjob 

Een evenwichtige organisatie heeft baat bij een evenwichtige bezetting. Waar mensen werken die gewoon lekker in hun vel zitten, zodat zij optimaal tot hun recht komen. Zonder het gevoel geleefd te worden en op alle fronten tekort te schieten.

Kortom, mensen die de juiste balans hebben gevonden tussen werk en privé.

Het DUOjobconcept helpt organisaties en individuen bij het realiseren hiervan door optimaal gebruik te maken van werken in deeltijd.

Processen anders inrichten en een andere taakverdeling kunnen ertoe leiden dat met parttime capaciteit en/of een duobaan het bezettingsprobleem wordt opgelost.
Bovendien is deeltijdwerk een middel voor:

 1. vergroten van flexibilteit;
 2. binden van medewerkers;
 3. verbeteren van balans tussen werk en privé;
 4. langer deelnemen aan het arbeidsproces (deeltijd pensioen);
 5. meer kennis- en vaardigheden krijgen voor de prijs van 1 fulltimer (duobaan);
 6. verkrijgen van schaarse kennis (die full time niet haalbaar is).

Met het oog op productiviteit en effectiviteit is niet iedere functie is geschikt om in deeltijd uit te voeren. Met het DUOjobconcept  zorgen wij ervoor dat u niet in de valkuilen loopt van parttime banen en duobanen!
 

Advisering:Is deeltijd een oplossing voor het probleem? Wat voor een vorm is passend: kleine deeltijd baan, grote deeltijd baan of een duobaan? Is de functie geschikt? Zijn de personen geschikt.
Werving & Selectie: Aan welke eisen moet de kandidaat voldoen?  Wat is de beste wervingsmethode? 
Coaching: Het organiseren van de randvoorwaarden voor succes. Samenwerking optimaliseren tussen duobaners en omgeving. Scheppen van een jusite balans tussen werk en privé.
►Meer informatie
►Advisering
►Werving & Selectie
►Coaching

Print Print deze pagina  |  E-mail E-mail deze pagina  |  Inloggen