DUOjob - voor flexibiliteit


Zoeken:
zoekenPowered by Xanti CMS

Advisering en realisatie

Onze wereld kenmerkt zich door dynamiek. Sommige veranderingen zie je aankomen, andere niet. Een belangrijke ontwikkeling is de vergrijzing en de ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking. Tegenover elke 65-plusser staan in 2050 nog maar 4 personen die werken. Dit leidt tot een toenemende 'grijze druk'. Bovendien daalt het aandeel van de jongere generatie op de arbeidsmarkt steeds verder.
Organisaties reageren op deze ontwikkeling door innovatie. Veel aandacht gaat uit naar het vernieuwen en het verbeteren met behulp van techniek. Dit is niet voldoende.

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit te Rotterdam blijkt dat de slaagkans van innovaties voor 75 procent afhankelijk is van sociale innovatie. Investeringen in technologisch onderzoek en ontwikkeling zijn maar voor 25 procent bepalend. Sociale innovatie richt zich op het vernieuwen van de organisatie met als doel het maximaal benutten van de competenties van de medewerkers.
Dat het succes is gelegen in het 'innoveren met personeel' in plaats van 'innoveren met techniek' vereist een omslag in denken en doen.

IMP onderteunt u bij het maken van deze transitie.

 
Ondersteuning

Strategie bepalen en uitvoeren


Voor het uitzetten van de juiste koers is het nodig een blik op de toekomst te werpen. Niet eenvoudig wanneer alle aandacht en energie uit gaat naar de dagelijkse werkzaamheden.
We mobiliseren de juiste krachten in uw organisatie en zorgen voor de juiste focus voor het beantwoorden van de strategische vragen:
 1. Is het verleggen van de grenzen een optie?
 2. Kan dit zonder het verbreden van de horizon?
 3. Welke talenten heb ik nodig voor het bereiken van de doelstellingen?
 4. Zijn mijn medewerkers toekomstbestendig?
 5. Is het leiderschap toereikend?
 6. Wat zijn de behoeften van mijn (toekomstige) medewerkers?
 7. Sluiten deze behoeften aan bij wat de organisatie kan bieden?
 8. Op welke wijze binden wij onze medewerkers?
 9. Hoe profileren wij ons op de arbeidsmarkt (als krachtig werkgeversmerk)?
►Meer informatie over Aanpak
Hulpmiddelen
Resultaten


 
  Ondersteuning

Inzetbaarheid verbeteren


Een hoge inzetbaarheid maakt het mogelijk in te spelen om voortdurende veranderingen in werkomgeving en privť-omgeving. Veranderingen zoals nieuwe en andere klantvragen, wettelijke vereisten en veranderende gezinssamenstelling. Inzetbaarheid wordt bepaald door iemands reputatie, prestaties, innovatievermogen, persoonlijkheid en beschikbaarheid.
Inzetbaarheid is te belangrijk om over te laten aan de organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van het individu. De organisatie stelt ontwikkelmogelijkheden beschikbaar. De leiding stimuleert en ondersteunt.

IMP heeft een aanpak voor het verhogen van de inzetbaarheid.
Met een workshop en testen zoals de loopbaanpotentie worden mensen in beweging gebracht en worden de volgende vragen beantwoord:
 1. Is het potentieel van de medewerkers toereikend voor het leveren van de vereiste prestaties?
 2. In welke ontwikkelfase van mijn loopbaan zit ik?
 3. Welke instrumenten - zoals opleiding en training - zijn gewenst?
 4. Wat voor HR-beleid is nodig voor het verhogen van de inzetbaarheid?
►Meer informatie over Aanpak
Hulpmiddelen
Resultaten


 
  Ondersteuning

Samenwerking optimaliseren


Wat leidt tot meer succes? Samenwerken of met elkaar concurreren, opdat het beste van de mens naar boven komt?
De indruk is dat veel organisatie kiezen voor samenwerken.
Toch blijkt het in de praktijk erg lastig om een werkklimaat te creŽren 'waar iedereen een stapje extra doet zonder daar direct iets voor terug te verlangen'. Veel energie en tijd gaat verloren aan 'politiek spelletjes' die gericht zijn op het verkrijgen van posities in plaats van het beter bedienen van de klant.

IMP helpt bij het versterken van een cultuur waar samenwerken centraal staat met als doel het vergroten van effectiviteit en het verhogen van de productiviteit. Niet alleen helpen wij bij het herschikken van taken maar ook bij het verbeteren van de samenwerkingstijlen. Vragen die we beantwoorden, zijn:
 1. Wat is de effectiviteit en productiviteit van deze functie?
 2. Op welke wijze kan ik effectieve en productieve teams creŽren?
 3. Is het mogelijk om meer te presteren met dezelfde inspanningen?
 4. Is het mogelijk om de verschillen tussen de medewerkers te overbruggen en de doelgerichtheid te versterken?
►Meer informatie over Aanpak
Hulpmiddelen
Resultaten


Print Print deze pagina  |  E-mail E-mail deze pagina  |  Inloggen