DUOjob - voor flexibiliteit


Zoeken:
zoekenPowered by Xanti CMS

Dr. Gerard Evers

Dr. Gerard Evers (1954) studeerde algemene econometrie in Tilburg en werd daarna universitair docent aan de economische faculteit te Groningen, o.a. op het terrein van arbeidseconomie en verkeers- en vervoerseconomie.

Hij promoveerde in 1986 op het onderwerp interregionale arbeidsmobiliteit. Van 1987 tot 1999 was hij universitair hoofddocent bij de opleiding Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, en tussen 1999 en 2005 als senior-onderzoeker en consultant bij IVA Beleidsonderzoek en Advies.
Begin 2005 is hij benoemd als directeur van de HRM-onderzoeksgroep van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, een samenwerking van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Tilburg.

Hij is tevens directeur van het Caribbean Institute for Labor Studies (Curacao).

Vanaf 2004 tot 2008 was hij buitengewoon hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT.

Gerard Evers publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als interne mobiliteit, beloningssystemen, ken/stuurgetallen en benchmarken, balanced scorecards, personeelsplanning, human resources accounting en flexibele pensionering.
Zijn belangstelling gaat met name uit naar de (financieel-) economische aspecten van personeelsmanagement en de relatie tussen HRM en externe (arbeidsmarkt-) ontwikkelingen.

Zijn insteek bij vele onderzoeks- en consultancytrajecten is eem mix van wetenschappelijk en pragmatisch. “Met het hoofd in de wolken, en de voeten aan de grond”. Dat betekent veel aandacht voor wensen van de opdrachtgever in de zin van praktische hanteerbaarheid van uitkomsten en adviezen.

Tot de meest recente projecten behoren Arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid (EZ), arbeidsproductiviteit (EZ), succesion planning (TNT), toepasbaarheid EVC (Curacao), Duurzame stedelijke ontwikkeling (Tilburg), Werkgeven in de toekomst (SMS), de Klussenbus (ondernemerschap), kwalitatieve personeelsplanning binnen HBO-opleidingen, arbeidsproductiviteit in de zorgsector, strategische beloning in MKB bedrijven, en personeelsvoorziening bij TNT.

Hij is sinds 1992 redacteur, en vanaf 2005 hoofdredacteur van de Gids voor Personeelsmanagement en Gids Signaal. Ook is hij mede-oprichter en (tot 2007) redacteur van het Tijdschrift voor HRM.

Daarnaast is hij als kerndocent verbonden aan de Leergang Personeelwetenschappen van VNO/NCW De Baak, en al geruime tijd actief als docent en consultant bij HRM vraagstukken in ontwikkelingslanden zoals China, Zuid-Afrika, Mexico, Curacao, Suriname en Chili.


Print Print deze pagina  |  E-mail E-mail deze pagina  |  Inloggen